SAZIŅAI AR MUMS:
perioasoc@gmail.com

REKVIZĪTI:
Biedrība "Latvijas Periodontologu asociācija"

Reģistrācijas Nr.: 40008282007
Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007
Konta Nr. LV29UNLA0055001005855
Banka: SEB banka
SWIFT: UNLALV2X