Kā iegūt asociētā biedra statusu?

Biedrības darbībā var piedalīties arī fiziskas personas, kas nav Biedrības biedri, bet ir ieguvušas asociētā biedra statusu. Par Biedrības asociēto biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga persona, kurai ir augstākā medicīniskā izglītība un kuras profesionālās kvalifikācijas pakāpe ir diplomēts zobārsts un kura ir ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā un atbalsta Biedrības darbību. 

Biedrības asociētā biedra statusu var iegūt, iesniedzot Biedrības valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Ar asociētā biedra tiesībām un pienākumiem lasiet šeit. Biedru nauda asociētajam biedram - 30,00 EUR gadā.


    PIETEIKTIES    
 .