Šī vietne tapusi 2019. gada pavasarī, īstenojot ideju par smaganu veselības nozīmes popularizēšanu sabiedrībā.

Smaganu slimību profilakses un veiksmīgas ārstēšanas noslēpums ir cieša komandas sadarbība. Šo komandu ar vienlīdzīgu atbildību veido pacients, zobu higiēnists, vispārējais zobārsts un periodontologs. Turklāt, būtiskākais visā ir vienotas un visiem saprotamas informācijas apmaiņa.

Droša un ticama informācija par smaganu veselības jautājumiem latviešu valodā līdz šim nav bijusi plaši pieejama ne zobārstniecības speciālistiem, ne sabiedrībai kopumā. Tādēļ šīs vietnes galvenā ideja ir sniegt uz zinātniskiem faktiem balstītu un starptautiskiem standartiem atbilstošu informāciju, ko sagatavojuši periodontoloģijas speciālisti.

Sadaļā PACIENTIEM atradīsiet noderīgu un izglītojošu informāciju par smaganu slimībām, to veidiem un ārstēšanu vienkāršā un uzskatāmā veidā. Esam atvērti Jūsu idejām un skatījumam šīs sadaļas papildināšanai! Rakstīt

Sadaļā SPECIĀLISTIEM meklējiet zobārstniecības speciālistiem (zobārstiem un zobu higiēnistiem) paredzētus materiālus veiksmīgai pacientu aprūpei gan vispārējā ikdienas praksē, gan periodontīta pacientu ārstēšanā.


Vietnes autore:

Una Stāmere
DDS., sertificēta periodontoloģe
Latvijas Periodontologu asociācijas prezidente
RSU Zobu higiēnistu akadēmiskās skolas docētāja

una.stamere@gmail.com,
perioasoc@gmail.com


VIetne tiek uzturēta par Birderības "Latvijas periodontologu asociācija" līdzekļiem