Treatment of stage IV periodontitis: The EFP S3 level clinical practice guideline

Starptautiskās S3 līmeņa vadlīnijas IV stadijas periodontīta ārstēšanai

2022. gada 10. jūnijā publicētas S3 līmeņa klīniskās vadlīnijas IV stadijas periodontīta ārstēšanai. Rekomendācijās iekļautas tādas metodes kā zobu ortodontiska pārvietošana, zobu šinēšana, oklūzijas korekcija, zobu vai implantu balstītas izņemamas vai neizņemamas protēzes un uzturošā periodontālā terapija. Pirms ārstēšanas plānošanas svarīgi precizēt periodontīta diagnozi, ievākt nepieciešamo informāciju un iesaistīt pacientu regulāru apmeklējumu sistēmā ārstēšanas laikā un pēc tās. Periodontālā ārstēšana veicama saskaņā ar iepriekš pieņemtajām I-III stadijas periodontīta ārstēšanas vadlīnijām.


Pilna publikācija

Treatment of stage I-III periodontitis_The EFP S3 level clinical guideline

Starptautiskās S3 līmeņa vadlīnijas I-III stadijas periodontīta ārstēšanai

2019. gada novembrī Lagranjā (Spānijā) Eirpoas Periodontologu federācijas (European Federation of Periodontology) rīkotajā konferencē (the XVI European Workshop on Periodontology), piedaloties 90 vadošajiem nozares ekspertiem no 19 valstīm, tika izstrādātas ausgstākā jeb S3 līmeņa vadlīnijas I-III stadijas periodontīta ārstēšanai. Vadlīniju izstrādē tika ņemts vērā ne tikai zinātniskais pamatojums, bet arī ārstēšanas metožu praktiskais pielietojums un ekonomiskie aspekti. Arī Latvijas Periodontologu asociācija 2021. gadā atbalstīja šo vadlīniju pielietošanu periodontīta pacientu aprūpei zobārstniecībā Latvijā.

Pilna publikācija

Norādījumi periodonta un periimplanta audu slimību jaunās klasifikācijas pielietošanai klīniskajā praksē

Norādījumi periodonta un periimplanta audu slimību jaunās klasifikācijas pielietošanai klīniskajā praksē paredzēti galvenokārt zobārstiem un zobu higiēnistiem, taču tos var izmantot arī citi veselības aprūpes speciālisti. Izdevumā skaidroti periodontoloģijā pielietotie termini un jēdzieni, kā arī iekļauti uzskatāmi algoritmi periodontīta stadijas un pakāpes noteikšanai ikdienas klīniskajā praksē. Ar precīzas diagnostikas palīdzību varam izvēlēties drošu un pacientam atbilstošu ārstēšanas taktiku un sasniegt vislabākos iespējamos ārstēšanas rezultātus.

Vairāk par publikāciju

Periodontālā karte

Elektroniski aizpildāma periodontālās izmeklēšanas karte

Pilnas periodontālās izmeklēšanas laikā ir jāreģistrē liels iegūto datu apjoms. Lai atvieglotu datu reģistrāciju un atainotu tos pārskatāmā un vizuāli pievilcīgā veidā, vietnē www.perio-tools.com pieejama Šveices kolēģu Bernes universitātē izstrādātā elektroniski aizpildāmā periodontālās izmeklēšanas karte. Tagad tā ir pieejama arī latviešu valodā. Turpat atrodama arī detalizēta kartes lietošanas instrukcija, kas būs viegli saprotama jebkuram zobārstniecības speciālistam.

Periodontālā riska novērtējuma rīks

Periodontālā riska noteikšanas rīks

Vietnē www.perio-tools.com pieejams Šveices kolēģu Bernes universitātē izstrādāts periodontālā riska noteikšanas rīks. Ar šīs elektroniskās programmas palīdzību iepējams aprēķināt individuālo riska faktoru ietekmi uz pacienta periodontālo veselību. Turklāt, šis rīks automātiski aprēķina ieteicamo atkārtoto apmeklējumu biežumu, ņemot vērā reģistrētos pacienta individuālos datus. Pielietojams klīnikā kā uzskatāms palīgs pacienta motivācijas procesā. Tagad pieejams arī latviešu valodā.

Periodonta slimību dosjē


Informatīvs izdevums "Periodonta slimību dosjē"

Ir tapis Eiropas Periodontologu Federācijas izveidotā izdevuma "Dossier of Periodontal Diseases" tulkojums latviešu valodā "Periodonta slimību dosjē". Izdevumā ietverta svarīgākā un aktuālā informācija par periodonta saslimšanām, to ietekmi uz vispārējo veselību un ārstēšanas principiem.

COVID-19 INFOGRAFIKA


EFP (European Federation of Periodontology) rekomendācijas Covid-19 pandēmijas laikā

Covid-19 (SARS-CoV-2) pandēmija ir būtiski ietekmējusi zobārstniecības nozari, jo vīrusa radītais risks skar gan zobārstniecības speciālistus, gan pacientus. EFP (European Federation of Periodontology) ir publicējusi infografiku kopumu, kas sniedz ieteikumus kā zobārstniecības praksēs aizsargāt sevi un savus pacientus pirms ārstēšanas, tās laikā un pēc tās.Periodonta slimību skrīnings

Periodonta slimības visbiežāk norit bez izteiktiem simptomiem un sūdzībām pat smagās stadijās, tādēļ regulārai objektīvai periodonta audu izmeklēšanai ir izšķiroša nozīme slimību agrīnā diagnostikā. Savukārt, agrīna diagnostika ļauj uzsākt ārstēšanu savlaicīgi - apturēt slimību progresiju un novērst zobu zaudējumu nākotnē.
Rekomendējam periodonta slimību skrīningu iekļaut zobārsta un zobu higiēnista praksē kā neatņemamu mutes dobuma izmeklēšanas sastāvdaļu, pielietojot BPE indeksu (Basic Periodontal Examination) kā izvēles metodi.

BPE pielietošana praksē

BPE indeksa pielietošanas shēma ikdienas praksē

BPE indekss nav pielietojams diagnozes noteikšanai, bet gan vienkāršai un samērā ātrai galveno slimības pazīmju konstatēšanai zobārsta un zobu higiēnista ikdienas praksē. Ar šīs skrīninga metodes palīdzību iespējams konstatēt periodonta audu veselību vai tālākas diagnostikas un ārstēšanas nepieciešamību.

Izmantojiet šo vienkāršo rīcības shēmu! Tā palīdzēs Jums pieņemt atbilstošus lēmumus katra individuāla pacienta aprūpē, vadoties pēc iegūtajiem BPE indeksa kodiem.

Aplikuma kontroles karte


Aplikuma kontroles karte

Aplikuma kontrole ikdienā ir viens no lielākajiem izaicinājumiem periodonta slimību ārstēšanā. Pacienta motivācijai un izglītošanai ir nepieciešami uzskatāmi palīglīdzekļi, kas atvieglo zobu higiēnista un zobārsta darbu. Rekomendējam ikdienas praksē ērti lietojamu aplikuma kontroles karti.

Aplikumu nosaka ar krāsošanas metodi, reģistrējot attiecīgās virsmas kartē. Aplikuma indeksu (%) aprēķina pēc formulas: virsmas ar aplikumu x 100 / zobu skaits x 4. Šis indekss objektīvi atspoguļo mutes dobuma higiēnas līmeni. Veicot izmeklējumus regulāri, ērti un uzskatāmi izvērtējama pašaprūpes dinamika. Izmantojiet šo karti komunikācijā ar pacientu motivācijas nolūkos!

 Pieaugušajiem   Bērniem 7-17 g.
Skrīninga veidlapa pieaugušajiemSkrīninga veidlapa bērniem

Izdrukājamas skrīninga veidlapas pacientiem

Paskaidrojiet saviem pacientiem smaganu veselības pārbaudes nepieciešamību, procesu un atradnes vienkāršā un saprotamā valodā! Atsevišķi bērniem un pieaugušajiem izstrādātās veidlapas atvieglos Jūsu komunikāciju ar pacientu un palīdzēs motivēt pacientu līdzdarboties savas veselības uzlabošanā.


Periodonta slimību diagnostika klīniskajā praksē

Periodonta slimību 2017.g. klasifikācijas pielietojums diagnostikai klīniskajā praksē, balstoties uz periodontālās anamnēzes, izmeklēšanas un skrīninga (BPE indekss) datiem. 

Shēma adaptēta no Britu Periodontologu asociācijas (British Society of Periodontontology) izstrādāta materiāla. Oriģinālu skatīt šeit. 

Periodontīta stadijas un  pakāpes

Katra periodontīta pacienta diagnoze ir unikāla un to nosaka daudzu izpausmju kombinācijas. Jaunā 2017.g. periodonta saslimšanu klasifikācija piedāvā daudzdimensionālu modeli periodontīta diagnozes aprakstīšanai, iekļaujot tajā arī riska faktoru klātbūtni un intensitāti. Periodontīta gadījuma aprakstīšanai izmanto 4 stadiju (smaguma pakāpe) un 3 pakāpju (progresijas ātrums) kombināciju, papildinot ar izplatību mutes dobumā (lokalizēts, ģeneralizēts, molāru-incisīvu veids). Shēmā attēlots kā pēc diagnostiskajiem kritērijiem nosaka periodontīta stadiju un pakāpi.

Shēma adaptēta no Britu Periodontologu asociācijas (British Society of Periodontontology) izstrādāta materiāla. Oriģinālu skatīt šeit. 

Uzturošā terapija implantu zobārstniecībāUzturošā terapija implantu zobārstniecībā

Viens no zobu implantu veiksmīgas un ilglaicīgas funkcionēšanas priekšnoteikumiem ir pastāvīgas rūpes un uzraudzība visas dzīves garumā. Uzturošā terapija paredz regulāru apmeklējumu sistēmu individuālos intervālos, ietverot kontroles izmeklējumus un profesionālu mutes dobuma higiēnu. Šāda sistēma palīdz samazināt peri-implanta saslimšanu risku, kā arī savlaicīgi konstatēt un novērst radušās komplikācijas ar minimāliem līdzekļiem.